Equip

Direcció de l’inLab FIB

Maria Ribera Sancho

Directora Associada

Josep Casanovas

Fundador i exdirector

Marta Cuatrecasas

Promotora i Gestora Tecnològica

Antonia Gómez

Responsable de Ciberseguretat

Albert Obiols

Responsable de Ciència de Dades i Big Data

Susana Francisco

Responsable de la Gestió Econòmica i Recursos Humans

Professors responsables de projectes

Ernest Teniente

Enginyeria del Coneixements i dels Serveis

Maria Ribera Sancho

Enginyeria del Coneixements i dels Serveis

Jamie Arjona

Ciència de Dades i Big Data

Jaume Figueras

Modelització i Simulació: Digital Twin

Pau Fonseca

Modelització i Simulació: Digital Twin

Mari Paz Linares

Mobilitat Intel·ligent

Lidia Montero

Mobilitat Intel·ligent

Xavier Oriol

Enginyeria del Coneixements i dels Serveis

Oscar Romero

Ciència de Dades i Big Data

René Serral

Ciberseguretat

Responsables tècnics de projectes

Oriol Catasús

Modelització i Simulació: Digital Twin

Marc Catrisse

Ciberseguretat

José Francisco Crespo

Enginyeria del Coneixements i dels Serveis

Oriol Deiros

Ciberseguretat

Ignasi Fibla

Ciència de Dades i Big Data

Hector Godoy

Ciberseguretat

Martí Juanola

Enginyeria del Coneixements i dels Serveis

Marc Manzanares

Modelització i Simulació: Digital Twin

Albert Renom

Ciberseguretat i Enginyeria del Coneixements i dels Serveis

Armando Rodriguez

Ciència de Dades i Big Data

Pol Sturlese

Modelització i Simulació: Digital Twin

Personal col·laborador del Talent

Col·laboradors de l'inLab FIB

Col·laboradors de la UTGTIC

Professors Col·laboradors

Doctorands Industrials