Gabinet del Rector UPC

upc-positiu-p3005
Gabinet del Rector UPC

Projectes com a Client

Generació de roses digitals mitjançat la intel·ligència artificial i la informàtica aplicades a l’art a partir de models de deep learning.