Gabinet del Rector UPC

upc-positiu-p3005

WEB:

Gabinet del Rector UPC

Projectes com a Client

Un sistema d’intel·ligència artificial que genera roses a partir d’un esboç i una descripció breu. El resultat és un imatge amb una o més roses que segueix la forma de l’esbós i intenta reflectir el text descriptiu.
Generació de roses digitals mitjançat la intel·ligència artificial i la informàtica aplicades a l’art a partir de models de deep learning.