Enginyeria del Coneixement i dels Serveis

Descripció de l’Enginyeria del Coneixement i dels Serveis 

Som especialistes en la representació i gestió del coneixement, a la vegada que implementem sistemes d’informació, o sistemes d’integració de dades, independentment del seu domini.

  • Modelització semàntica de les dades: ontologies, models conceptuals, detecció de regles de negoci i metamodelització.

  • Raonament automatitzat: inferència de noves dades a partir de les existents, generació de dades vàlides de prova.

  • Integració: integració de dades o de sistemes.

  • Enginyeria de requisits: detecció de les necessitats de l’usuari tant en termes de dades, com de processos.

  • Enginyeria de serveis i gestió de processos de negoci: disseny i desenvolupament de solucions per la gestió de serveis i processos.

  • Tecnologies Web: disseny i desenvolupament d’aplicacions basades en la web.

Casos d’èxit de l’Enginyeria del Coneixement i dels Serveis

Foxtenn Technologies  és una empresa tecnològica especialitzada en esdeveniments esportius La companyia ha creat una tecnologia capaç de determinar amb màxima precisió el bot de la pilota.
L’objectiu és disposar d’una eina que sigui capaç de representar el mapa de coneixements de la UPC i poder mostrar zones de confluència de disciplines, i zones emergents.