SUDOQU –  Assegurant la qualitat de les dades mitjançant ontologies

Període:
setembre, 2022 –
agost, 2026
Entitat finançadora:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
SUDOQU –  Assegurant la qualitat de les dades mitjançant ontologies

Descripció

SUDOQU (enSUring Data with Ontological QUality) és un projecte d’investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, l’objectiu del qual és el desenvolupament de tècniques per assegurar la qualitat de les dades mitjançant l’ús d’ontologies.

Entre d’altres objectius, en el projecte SUDOQU s’està desenvolupant un raonador de lògica de primer ordre, basat en sintaxis datalog, capaç de detectar si una fórmula lògica és finitament satisfactible, o si per contra, és insatisfactible.

Aquest raonador es pot usar en diferents contextos pràctics com:

  • Generació automàtica de dades de prova. Efectivament, un desenvolupador pot escriure una fórmula al raonador que codifiqui les dades que necessita per fer un test (e.g. “necessito un empleat que treballi a almenys dos departaments”) i el raonador és capaç de crear totes les instàncies necessàries per satisfer la fórmula i altres restriccions de negoci (e.g., claus primàries, claus foranes, i altres regles definibles en lògica de 1r ordre), assegurant-ne així la qualitat.
  • Detecció de regles de negoci redundants/contradictòries. Un desenvolupador pot descriure les regles de negoci definides per l’usuari, i comprovar-ne que no existeixen redundàncies ni contradiccions amb el raonador. D’aquesta manera, es poden validar les regles que defineixen la qualitat de les dades.
  • Raonament sobre OBDA. En un sistema OBDA (ontology-based data access), l’usuari descriu una ontologia que completa les dades d’una base de dades. El raonador, en aquest cas, es pot usar tant per validar la ontologia, com per completar les dades de la base de dades mitjançant el coneixement ontològic.