José Francisco
Crespo
Sanjusto
Cap de projectes
José Francisco
Crespo

José Fco. Crespo és enginyer en informàtica per la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica Catalunya (UPC), a més de tenir un Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes del departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Té experiència en projectes d’innovació i investigació, i en desenvolupament àgil de projectes de software. Té interès en tecnologies aplicades a entorns de col·laboració i mobilitat. Actualment participa en el desenvolupant de projectes web i aplicacions mòbils.

Articles al blog

Software Crafters Barcelona 2019

El primer cap de setmana del mes d’octubre 2019 va...

Premis