José Francisco
Crespo
Sanjusto
Cap de projectes
José Francisco
Crespo

José Fco. Crespo és enginyer en informàtica per la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica Catalunya (UPC), a més de tenir un Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes del departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Té experiència en projectes d’innovació i investigació, i en desenvolupament àgil de projectes de software. Té interès en tecnologies aplicades a entorns de col·laboració i mobilitat. Actualment participa en el desenvolupant de projectes web i aplicacions mòbils.

Projectes Final de Carrera que ha dirigit

CarGuard: Sistema para la prevención de impactos y monitorización del vehículo

Estudiant:

Principals projectes que ha dirigit

Permet gestionar d’una manera integral les competicions de diferents modalitats d’esports, siguin individuals o col·lectius, com basquet, cros,  futbol, patinatge, handbol, hoquei, etc.

Principals projectes en què ha intervingut

Generació de roses digitals mitjançat la intel·ligència artificial i la informàtica aplicades a l’art a partir de models de deep learning.

Articles al blog

El primer cap de setmana del mes d’octubre 2019 va tenir lloc l’esdeveniment de Software Crafters Barcelona 2019, També coneguda com a SCBCN 2019. Com...

El cap de setmana del 7 al 8 d’octubre es va celebrar la 4a edició del congrés anual de la Barcelona Software Craftsmanship i en Jose Francisco Crespo i...

Premis

L’objectiu era formar equips interdisciplinaris per crear aplicacions per donar solucions a futurs problemes de mobilitat. A la competició es plantejava la participació en tres...