Projecte NEO

Període:

octubre, 2016 –
juliol, 2017

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Projecte NEO

Descripció

El Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB) és una entitat privada sense ànim de lucre, creada el 1981, que té com a objectiu principal el foment, la promoció i l’organització de l’activitat física i esportiva en el seu àmbit territorial, és a dir, la comarca del Baix Llobregat.

Totes les activitats esportives que organitza el CEBLLOB són administrades a través del seu propi sistema d’informació anomenat NEO. La seva versatilitat permet gestionar d’una manera integral les competicions de diferents modalitats d’esports, siguin individuals o col·lectius, com basquet, cros,  futbol, patinatge, handbol, hoquei, etc.

Paral·lelament, el sistema NEO està integrat amb la plataforma mòbil Juga Verd Play. Aquesta plataforma és el model de competició dels Jocs Escolars del Consell Esportiu del Baix Llobregat, posat en marxa des del curs 2013-14, i que aposta per realitzar un canvi radical del model actual d’esport escolar amb una finalitat molt clara: l’educació en valors mitjançant la pràctica esportiva de tots els col·lectius implicats.

En aquest projecte l’inLab FIB s’encarrega d’actualitzar el NEO, mitjançant el disseny i el desenvolupament d’una nova plataforma, adequada als nous requeriments que li han sorgit al CEBLLOB al llarg dels últims anys, usant tecnologies actuals i apropiades. A més a més, mantenint i ajustant la integració amb la plataforma Juga Verd Play dins d’aquest nou sistema.

Dins d’aquest nou sistema d’informació, s’ofereix un conjunt elevat de funcionalitats com la possibilitat de gestionar integralment tot el referent als diferents perfils dels usuaris del sistema, de les competicions en totes les seves variants esportives, de les inscripcions dels seus participants en aquestes competicions, dels informes que es generen a través de les dades, etc.

A més, és una eina completa per a les entitats adscrites al CEBLLOB. Tindran la possibilitat d’inscriure’s a campionats concrets, gestionar els seus participants i equips i consultar fàcilment els calendaris i classificacions de les seves activitats esportives, entre d’altres.

El nou NEO aporta millores significatives a l’experiència dels usuaris de la plataforma, facilitant la navegabilitat entre les diferents funcionalitats i aportant dinamisme a la presentació de la informació necessària. En ser un elevat conjunt de funcionalitats, s’apliquen diferents tècniques de User Experience (UX), proporcionant un sistema intuïtiu i fàcil d’utilitzar.

L’inLab, dins del seu compromís amb la qualitat dels serveis, aplica una àmplia infraestructura que suporta la metodologia Agile. A través de diferents tècniques Extreme Programming s’aporta un valor extra al producte resultant. El Test Driven Development (TDD) ajuda a desenvolupar de manera eficient un software més robust, emprant tests unitaris i tests d’integració de les diferents capes. A més, la plataforma es desplega a través d’eines d’integració contínua donant, com a resultat, molta facilitat en entregar incrementalment el producte.