Mobilitat Intel·ligent

Descripció de Mobilitat Intel·ligent

Som experts amb la gestió de la mobilitat urbana i interurbana mitjançant la resolució tant de problemes dels sistemes de transport públic com del trànsit generat pel vehicle privat.

  • Tractament dels nous conceptes de mobilitat: vehicle compartit, transport a la demanda, vehicle connectat, vehicle elèctric, vehicle autònom, etc.
  • Gestió de nous modes i serveis de transport/mobilitat: bicicleta compartida, moto compartida, patinets, etc.
  • Tractament de dades de mobilitat i trànsit provinents de noves fonts: GPS, mòbil, antenes de detecció Bluetooth, xarxes socials, etc.
  • Models d’optimització matemàtica: algoritmes de routing, localització o assignació per millorar l’eficiència dels actuals serveis de mobilitat.
  • Simulació: ús de software de simulació de trànsit (macro, meso o microscòpica), simulació d’emissions i de qualitat de l’aire per fer prediccions sobre possibles escenaris de mobilitat.
  • Intel·ligència artificial i ciència de dades: algoritmes de machine learning per fer prediccions de trànsit, pàrquing, demandes o ocupacions dels vehicles.

Casos d’èxit de Mobilitat Intel·ligent

Disseny de noves estratègies, basades en algorismes de Machine Learning i anàlisi de dades, per millorar l’eficiència i el rendiment  dels motors i bateries dels vehicles elèctrics.