Som Talent

Ofertes de feina actuals

Incorpora’t al nostre equip on trobaràs un entorn professional de desenvolupament de projectes innovadors.

Participa i aconsegueix uns valors, capacitats i habilitats addicionals i complementàries a les que adquiriràs en els teus estudis ordinaris, i que t’ajudarà a posicionar-te com a futur professional fomentant la teva capacitat d’emprenedoria, creativitat i innovació.

Competències genèriques treballades: Treball en equip, Ús solvent dels recursos d’informació i Aprenentatge autònom.

Competències tècniques treballadesSi vols més informació sobre les competències que treballem: https://inlab.fib.upc.edu/talent-inlab

Lloc de treball: Edifici B6 Campus Nord. inLab FIB

Període inicial: 03/06/2024 – 31/12/2024

Dedicació: 20 hores setmanals amb horari flexible

Tasques:

L’estudiant treballarà en projectes de I+D per al desenvolupament de visualitzacions de trànsit.

En aquests projectes l’estudiant haurà de:

  • Tenir la capacitat d’anàlisi necessària per valorar amb objectivitat els fets.
  • Ser metòdic/a en el seu treball diari.
  • Mostrar interès i capacitat per si mateix/a per aprendre nous mètodes i tecnologies.
  • Aportar idees noves i viables per a la millora, mostrar-se obert/a a qüestionar constructivament les propostes o idees existents.

 

A més a més, conjuntament amb l’estudiant/a, es definirà un pla de treball amb un seguiment periòdic per part del tutor que se li assignarà i que l’avaluarà de les competències transversals i específiques.

Requisits:

  • Imprescindible ser estudiant/a de la Facultat d’informàtica de Barcelona dels darrers cursos del GEI o estudiant del Master en Ciència de Dades.
  • Coneixements sobre visualització de dades i simulació.
  • Programació en Python (Pandas) , HMTL + Javascript avançats (Ajax, Bootstrap, Leaflet i Websockets).
  • Nivell d’anglès C1 Advanced o similar (no cal certificat oficial).
  • Català a nivell parlat i escrit.

Es valorarà:

  • Facilitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès.

Data límit Presentació Sol·licituds: diumenge, 26 de maig del 2024

Per presentar-se, es necessari accedir a:

https://millot.upc.edu/CONV/indexBeques/becView/5424 (codi de la Beca: 5424)
I tramiteu la vostra inscripció abans del: 26/05/2024

Programa Talent

L’inLab FIB és un entorn professional de desenvolupament de projectes innovadors que incorpora la formació com un objectiu en la seva pròpia missió.

Aquest programa, dirigit per la professora Maria Ribera Sancho, directora associada de l’inLab FIB,  té com a missió aconseguir, mitjançant les pràctiques curriculars o extracurriculars dels estudiants, una formació integral de l’alumne que complementi la que obté amb el seguiment ordinari dels estudis.

Objectius

- Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic.

- Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els titulats hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.

- Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives, adequades als estudis que cursen.

- Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat laboral i millori la seva "empleabilitat" futura.

- Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.

- Reforçar el lligam entre els titulats i la institució.
Col·laboració amb les empreses
La participació de les empreses en aquest programa s'articula a través de l'esponsorització i col·laboració en projectes formatius específics orientats a la formació integral dels estudiants.
Destinataris

Estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per la UPC, especialment els estudiants de la FIB, o pels centres adscrits a la universitat.

Les pràctiques s'articularan a través de programes de formació educativa específics, que es podran realitzar a l'inLab i complementar-se en empreses i entitats externes d'àmbit nacional i/o internacional.
Previous slide
Next slide
ESTUDIANTS TUTORITZATS
150
ANYS ADQUIRINT EXPERIÈNCIA
0
ESTUDIANTS ACTUALS
0
SON DONES
0 %
ESTUDIANTS INTERNACIONALS
0
TFG/PFC DINS DEL TALENT
0

Desenvolupem el talent dels estudiants

El principal objectiu del programa és que els estudiants que hi participin aconsegueixin uns valors, capacitats i habilitats addicionals i complementàries a les adquirides en els seus estudis, impulsant l’empleabilitat dels futurs professionals, fomentant la seva capacitat d’emprenedoria, creativitat i innovació, i donant resposta al compromís de transformació econòmica basada en la societat del coneixement.

Entorn professional

Les pràctiques s’articularan a través de programes de formació educativa específics, que es podran realitzar a l'inLab i complementar-se en empreses i entitats externes d’àmbit nacional i/o internacional. La ubicació del lloc de treball i l’horari flexible li facilitarà compaginar els seus estudis ordinaris amb aquest programa.

Tutorització

El programa proporcionarà a l’estudiant un tutor professional que li assistirà en el desenvolupament de les seves habilitats i en el seu creixement personal.

Ajuts econòmics als estudiants

El projecte formatiu serà gratuït per als estudiants. Es preveu finançar la participació dels estudiants mitjançant un ajut econòmic addicional, per exemple vinculat a la seva participació als projectes de Recerca, Desenvolupament i innovació.

Seguiment i avaluació

Es realitzarà un seguiment exhaustiu de l’evolució mostrada per l’estudiant al llarg del desenvolupament del programa i a la seva finalització.

Durada del programa

Col·laboració de fins a quatre semestres de durada, en funció dels estudis que estigui cursant l'estudiant i el programa formatiu específic.

Internacionalització

L'estudiant podrà desenvolupar una part de la seva formació en una institució o empresa de l’estranger incloses al programa en el que participi. Es facilitarà la participació en programes de mobilitat internacional.

Reconeixement i acreditació

L’estudiant que finalitzi satisfactòriament el programa rebrà , com a reconeixement, un document acreditatiu de la col·laboració realitzada. Addicionalment, la seva participació en el projecte es reconeixerà formalment en el Suplement Europeu al Diploma i, eventualment, en forma de crèdits.

Treball Final de Grau o Màster

Aquesta experiència pràctica pot donar lloc al Treball Final de Grau/Màster/Doctorat que es podrà desenvolupar a l'inLab o a la seu d'una de les empreses o institucions participants al programa.

Esponsoritza el programa Talent

Programa patrocinat per