Busos Europeus de Trànsit Ràpid de 2030

Període:
gener, 2023 –
desembre, 2026
Entitat finançadora:
Responsable:
Experteses:
Busos Europeus de Trànsit Ràpid de 2030

Descripció

El projecte eBRT2030 crearà una nova generació de Busos Europeus de Trànsit Ràpid (BRT) avançats, totalment elèctrics, urbans i periurbans, millorats amb novedoses funcionalitats d’automatització i connectivitat, per suportar el transport urbà sostenible reduïnt el cost/km/passatger, el TCO, les emissions d’efecte hivernacle i contaminants i la congestió del trànsit.

El projecte eBRT2030 es desenvolupa a través d’aquestes tres línies principals:

    • El desenvolupament de solucions innovadores clau centrades en la tecnologia per BRT, tant a nivell de sistema com de subsistema, a nivell de vehicle, infraestructura, operació i connectivitat IoT.

    • 7 demos de solucions innovadores del sistema BRT en operació real, tant dirigides per a la ciutat i l’operador com centrades en el sistema BRT, o centrades en la innovació tecnològica específica a nivell de subsistema que estiguin llistes per a les operacions de BRT, en Europa i fora d’Europa (en Amèrica Llatina i Àfrica Oriental), i totalment integrades en tot l’escenari de mobilitat urbana.

    • La definició d’un nou concepte europeu de Bus Rapid Transit per a l’any 2030, aprofitant-se de l’evaluació, multiplicació i replicació de la prova de funcionament real de les innovacions, que milloren el rendiment de tot el sistema europeu d’autobusos urbans. Totes les ciutats de eBRT2030 tenen ja línies de BRT en funcionament o obertes al 2023 i s’han compromès firmament a innovar amb tecnologies d’electrificació, automatització i connectivitat adaptades a les característiques de les operacions del autobusos europeus.

inLab FIB participa en el cas demo de Barcelona. L’objectiu d’aquesta demo és proporcionar la seqüència òptima de les operacions de càrrega en les estacions de càrrega al carrer per a la ruta H12 BRT.