Mari Paz
Linares
Herreros
Responsable de Modelització i simulació: Digital Twin
Mari Paz
Linares

MªPaz Linares és llicenciada en matemàtiques per la UPC i ha cursat el Màster de Logística, Transport i Mobilitat també en la UPC amb un projecte final dedicat al problema de rutes de vehicles amb clients backhaul. L’any 2005 es va incorporar com a investigadora de trànsit al grup de recerca PROMALS del Departament d’Estadística e Investigació Operativa, ampliant la seva activitat en el 2008 com a professora associada del mateix departament.  L’any 2014 obté el Ph.D. en Estadística i Investigació Operativa (UPC) amb una tesis dedicada al models d’assignació dinàmica de trànsit basats en simulació mesoscòpica. Actualment,treballa en projectes relacionats amb models dinàmics de trànsit: desenvolupament de models de simulació i la seva aplicació a l’optimització de problemes de trànsit i transport.

Articles al blog

Euro Working Group on Transportation

Del 18 al 20 de setembre va tenir lloc l’Euro...

Premis