Ankush
Rana
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Ankush
Rana

Principals projectes en què ha intervingut

SORT (Sustainable Optimization of Route Transport)

Projecte per fonamentar el desenvolupament de conceptes teòrics i eines practiques aplicades a rutes optimitzades en l’àmbit del transport a la demanda.