SORT (Sustainable Optimization of Route Transport)

Període:
desembre, 2022 –
desembre, 2024
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
SORT (Sustainable Optimization of Route Transport)

Descripció

És un projecte de recerca que permeti fonamentar el desenvolupament de conceptes teòrics i eines practiques aplicades a la definició de rutes optimitzades en l’àmbit del transport a la demanda tant pel que fa a mercaderies com a persones.

En concret es desitja poder proporcionar una major satisfacció de l’usuari a partir d’una assignació d’enrutament optima on es requereixin menys vehicles i es disminueix significativament les emissions de gasos de l’efecte hivernacle i de retruc disminuir la congestió del transit, per tal d’obtenir un transport més sostenible.

La importància pràctica i real dels resultats obtinguts, així com la seva multidisciplinarietat, es demostrarà mitjançant la seva aplicació tant a vehicles particulars com col·lectius, tenint en compte també la mobilitat reduïda i mitjana dels passatgers.