Ferran
González
García
Col·laborador/a en formació de l’inLab FIB
Ferran
González

Principals projectes en què ha intervingut

SORT (Sustainable Optimization of Route Transport)

Projecte per fonamentar el desenvolupament de conceptes teòrics i eines practiques aplicades a rutes optimitzades en l’àmbit del transport a la demanda.