Sistema d’enquestes epidemiològiques per la Vall d’Hebron

Període:

febrer, 2022 –
juny, 2022

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Sistema d’enquestes epidemiològiques per la Vall d’Hebron

Descripció

El Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes-Vall d’Hebron és un centre especialitzat de malalties infeccioses. Donen atenció especialitzada a pacients afectats per determinades malalties transmissibles, malalties relacionades amb els viatges internacionals i amb risc de patir-les.

L’objectiu principal del Centre és  la detecció i tractament de les malalties infeccioses. És per aquesta raó que tenen un conjunt de recursos de conscienciació, d’informació de les diferents malalties, de prevenció…, que es troben al web d’eSPICTools (https://espictools.cat/).

A més fan enquestes a diferents territoris de Catalunya amb l’objectiu de detectar i fer el tractament d’aquestes malalties infeccioses. Aquestes enquestes consisteixen en un conjunt de formularis en paper que fan els agents de salut.

El Centre s’ha posat en contacte amb l’inLab FIB per tal d’efectuar un pilot que permeti digitalitzar les enquestes que ara fan amb paper, veure’n els resultats de manera gràfica i entenedora així com poder geolocalitzar a on s’ha efectuat les diferents enquestes i actuacions.