Oriol
Catasús
i Llena
Cap de projectes
Oriol
Catasús

Principals projectes en què ha intervingut

Spot4Dis

Tractament de la imatge i aprenentatge intel·ligent per a la identificació de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
Millorar l’accessibilitat de les Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) pels diferents transports vinculats amb l’ATM i millora de l’experiència de l’usuari amb el plànol de la xarxa ferroviària.