Victor
Diví
Cuesta
Responsable de Mobilitat Intel·ligent
Victor
Diví

Víctor Diví és graduat en Enginyeria Informàtica en Ciències de la Computació per la Universitat Politècnica de Catalunya al 2020. Actualment forma part de l’inLab FIB com a personal de suport a la recerca. Ha col·laborat en projectes relacionats amb Smart Mobility, modelització de models de trànsit i disseny i desenvolupament de productes software.

Articles al blog

Què és el llenguatge de programació Dart?

Dart és un llenguatge open source desenvolupat a Google amb l’objectiu de...

Premis