Gestor de patrullatge policial assistida per Intel·ligència Artificial

Període:
setembre, 2023 –
febrer, 2024
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Participants:
  • Mossos d’Esquadra
Experteses:
Tecnologies:
Gestor de patrullatge policial assistida per Intel·ligència Artificial

Descripció

La Policia de la Generalitat de Catalunya – Mossos d’Esquadra és la policia integral de Catalunya amb competències arreu del territori que s’ocupa de les funcions de seguretat ciutadana, policia administrativa, policia judicial, intervenció, i policia de proximitat.

Al setembre del 2023, la UPC i els Mossos d’Esquadra van signar un acord marc de col·laboració per dur a terme conjuntament projectes de recerca i innovació científica i tecnològica, a través de l’inLab FIB en àmbits com la ciència de les dades, la mobilitat intel·ligent o la ciberseguretat.

En el marc d’aquest acord, l’inLab FIB ha desenvolupat en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra la prova de concepte d’una eina d’assistència per a la resposta policial dels incidents quotidians basada en la intel·ligència artificial.

La prova de concepte desenvolupada aporta un sistema d’intel·ligència artificial per a l’assignació dinàmica de rutes als vehicles policials i per a la cobertura en temps real d’incidències atenent a una planificació real i programada de punts d’interès policial amb l’objectiu de complir el temps de resposta previst a la carta de serveis de la Policia de la Generalitat de Catalunya – Mossos d’Esquadra.

El resultat d’aquesta prova de concepte és una planificació automàtica de rutes per a cada vehicle policial i en funció de cada incident, que pot ser controlada directament pel cap de sala. El sistema incorpora una eina d’ajuda a la gestió d’incidències que permet recalcular dinàmicament i automàtica les noves rutes resultants de les necessitats derivades de la cobertura d’aquestes incidències. La solució aporta també una visualització 3D de les rutes i dels vehicles implicats.

Aquesta eina s’ha mostrat a l’estand de la policia al Mobile Word Congress 2024