Algoritme de Machine Learning per a predir baixes de productes per cdmon

Període:

gener, 2020 –
juny, 2020

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Algoritme de Machine Learning per a predir baixes de productes per cdmon

Descripció

cdmon s’uneix a l’inLab FIB UPC amb l’objectiu de desenvolupar un algoritme de Machine Learning aplicat a predir la no renovació en productes contractats. El resultat del projecte serà un programa informàtic que permeti processar dades i informació interna disponible per predir baixes de productes amb un grau d’incertessa associat. El benefici de comptar amb aquests resultats és que cdmon podrà prendre decisions basades en aquestes dades i implementar accions preventives i correctores amb suficient antelació.

Articles i presentacions