Antonia
Gómez
González
Responsable de Ciberseguretat
Antonia
Gómez

Antonia Gómez és enginyera en informàtica per la FIB. Actualment és responsable de l’àrea de Projectes de ciberseguretat de l’inLab FIB. Va ser responsable de l’àrea de Sistemes, Aules i Comunicacions (ASAC) de l’inLab FIB on portava el disseny, la implementació i integració de les infraestructures TIC de la FIB. Les seves àrees d’interès són: integració de sistemes, tècniques de virtualització, núvol, entorns d’alta disponibilitat, sistemes d’autenticació i retat dels sistemes i serveis TIC.

Principals projectes que ha dirigit

Plataforma de hosting en kubernetes (DESKUBE)

L’inLab FIB col·labora amb Ilimit en el desenvolupament d’una nova plataforma per tal que els seus clients puguin desplegar les seves aplicacions d’una forma flexible i segura.

Principals projectes en què ha intervingut

L’inlab FIB participa en el projecte Tecnologies Digitals Avançades en Ciberseguretat, col·laborant amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Fundació i2Cat, implementant un mòdul d’intel·ligència artificial per a classificar i extreure informació d’incidents de seguretat.
Suport a les xarxes europees CERT i CSIRT detectant, compartint, responent i recuperant-se de les amenaces i vulnerabilitats de ciberseguretat.

Articles al blog

Fa anys que sentim que el correu electrònic desapareixerà, que és una cosa obsoleta, que actualment els mitjans de comunicació són altres (videoconferència, xarxes socials...