Verificació esborrat de disc per Borax

Període:
juliol, 2018 –
agost, 2018
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Verificació esborrat de disc per Borax

Descripció

L’inLab FIB ha col·laborat amb l’empresa Borax S.L. per a realitzar la verificació de la funcionalitat d’esborrat de disc d’una aplicació desenvolupada per ells.

L’objectiu del projecte era verificar que una vegada realitzat l’esborrat sobre un disc, la informació que contenia aquest disc en qüestió no pogués ser recuperada mitjançant mètodes d’adquisició típics, com eines forenses o eines de recuperació que ofereixen els sistemes operatius.

Les accions portades a terme per realitzar la verificació de l’aplicació han sigut acotades a una versió concreta de l’aplicació i s’han realitzat sobre un equip de l’inLab on, prèviament, s’havia fet un bolcat de dades concretes per facilitar, posteriorment, la comprovació exhaustiva de l’esborrat.