Albert
Obiols
Vives
Responsable de Ciència de Dades i Big Data
Albert
Obiols

Albert Obiols, postgraduat en  “Big Data Management and Analytics”,  Enginyer en Informàtica i  Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes tot per la UPC. Actualment és responsable de l’Àrea de Data Science i Big Data de l’inLab FIB, on hi treballa des de l’any 1993, i des d’on ha col·laborat en nombrosos projectes tan per a la UPC com per a d’altres institucions i empreses. Els seus àmbits d’expertesa es basen en l’Anàlisi i visualització de les dades,  les tecnologies Big Data,  les bases de dades,  les tecnologies web, les aplicacions mòbils natives Android i la gestió acadèmica.

Projectes Final de Carrera que ha dirigit

Predictive eBoost: disseny d’estratègies basades en aprenentatge automàtic per millorar l’eficiència de les bateries dels vehicles elèctrics

Principals projectes que ha dirigit

L’inlab FIB participa en el projecte Tecnologies Digitals Avançades en Ciberseguretat, col·laborant amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Fundació i2Cat, implementant un mòdul d’intel·ligència artificial per a classificar i extreure informació d’incidents de seguretat.

Principals projectes en què ha intervingut

Un sistema d’intel·ligència artificial que genera roses a partir d’un esboç i una descripció breu. El resultat és un imatge amb una o més roses que segueix la forma de l’esbós i intenta reflectir el text descriptiu.
Generació de roses digitals mitjançat la intel·ligència artificial i la informàtica aplicades a l’art a partir de models de deep learning.

Articles al blog

La Borsa de valors era un mercat on clàssicament inversors de carn i ossos intercanviaven títols, establint-se uns preus a partir de l’oferta i la...

Què és BigQuery? BigQuery és una Base de dades de Google que et permet fer servir consultes SQL (Structured Query Language) sobre conjunts de dades...

Un Data Scientist és un expert en Data Science (Ciència de dades), la seva feina consisteix en extreure coneixement a partir de les dades per...