Transformació de la gestió documental tècnica en el sector químic

Període:
maig, 2024 –
octubre, 2024
Entitat finançadora:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Transformació de la gestió documental tècnica en el sector químic

Descripció

L’inLab FIB participa en el projecte de transformació de la gestió documental tècnica en el sector químic liderat per Kemchain implementant un mòdul d’intel·ligència artificial per a l’extracció d’informació estructurada mitjançant visió per computador i Models de llenguatge Extens (LLMs).

Kemchain és una empresa fundada l’any 2023 que ha desenvolupat una plataforma SaaS pròpia per a automatitzar el cicle de vida dels documents de matèries primeres i ingredients. Kemchain automatitza els processos d’extracció i tractament de la informació principal mitjançant el processament intel·ligent de documents.

L’objectiu de Kemchain és transformar la gestió documental tècnica per
modernitzar i optimitzar els processos de negoci en el sector químic proporcionant tecnologia innovadora que creï valor afegit, redueixi els errors i doni més seguretat a les persones i les companyies.