Exploració de les dades EMEF per ITS Espanya

Període:
gener, 2023 –
setembre, 2023
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Exploració de les dades EMEF per ITS Espanya

Descripció

ITS Espanya és una Associació sense ànim de lucre fundada el 2002 amb l’objectiu d’unir el sector públic, privat i acadèmic relacionat amb els Sistemes Intel·ligents de Transport, per fer més segura, sostenible i eficient la mobilitat de persones i mercaderies a través dels diferents modes de transport.

 

ITS Espanya vol que l’inLab FIB desenvolupi un projecte perquè:

  • Explori les dades EMEF (Enquestes de Mobilitat a Dia Feiner) del 2021 i elabori clúster d’activitats segons el tipus de les mostres EMEF 2018-2021
    Faci la caracterització de les seqüències d’activitats i els patrons de comportament de mobilitat diària dels residents a les macrozones definides per a les preses de dades EMEF i la relació amb les característiques dels usos del sòl.
  • L’anàlisi de les seqüències d’activitats comporta la definició de l’estat dels viatgers a cada minut d’un dia i el càlcul d’indicadors de fragmentació que representen la complexitat dels seus patrons d’activitats (entropia, turbulència, complexitat entre d’altres).
  • S’ha efectuat una caracterització via clusterització dels patrons diaris de mobilitat. La classificació de les seqüències d’activitats requereix de la reducció de dimensionalitat prèvia a la classificació jeràrquica no supervisada.
  • S’ha desenvolupat el software necessari per l’orquestració de les dades de les enquestes EMEF del 2018 al 2021 que podrà extendre’s a la incorporació de noves enquestes EMEF.