Implementació eficient d’una llibreria d’enginyeria computacional per LaCàN

Període:
març, 2022 –
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
URL:
Implementació eficient d’una llibreria d’enginyeria computacional per LaCàN

Descripció

LaCàN – Laboratori de Càlcul Numèric (https://www.lacan.upc.edu/) és un grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, centrat en el desenvolupament de models matemàtics i computacionals per permetre la ciència i l’enginyeria quantitatives i predictives.

Els investigadors del LaCàN han estat desenvolupant codis acadèmics basats en MATLAB per demostrar la viabilitat d’eines innovadores d’enginyeria computacional per simular sistemes complexos. Per tal d’adequar aquestes tecnologies a problemes d’interès per als seus col·laboradors industrials, és fonamental disposar d’una implementació eficient en C++ i d’una interfície en un llenguatge de programació d’alt nivell.

LaCàN s’ha posat en contacte en l’inLab FIB per suport en aquestes tasques de conversió, refactorització i optimització de codi.