Joaquim
Torra
Garcia
Col·laborador/a en formació de l’inLab FIB
Joaquim
Torra