Pere
Carrillo
Barrera
Col·laborador/a en formació de l’inLab FIB
Pere
Carrillo

Principals projectes en què ha intervingut

Implementació eficient d’una llibreria d’enginyeria computacional per LaCàN

Llibreria open-source per a la computació de substituts de models basats en equacions parcials diferencials.