CarGuard: Comunicant mòbils amb automòbils per Seat

Període:

abril, 2017 –
novembre, 2017

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

CarGuard: Comunicant mòbils amb automòbils per Seat

Descripció

L’inLab FIB, en el marc de la càtedra SEAT-UPC, ha participat en el desenvolupament del prototip CarGuard.

Aquest sistema permet comunicar vehicles SEAT amb dispositius mòbils Android i iOS, oferint accés a un catàleg de funcions de seguretat i prevenció.

La comunicació és bidireccional, per tant, des del dispositiu mòbil es pot enviar ordres i consultar l’estatus del vehicle i el mateix vehicle pot enviar alertes i informació cap al smartphone.

Per a les tasques de posicionament, el projecte s’ha recolzat en la plataforma lliure tooPath desenvolupada en els últims anys per l’inLab FIB.

Aquesta col·laboració se suma a la llarga trajectòria de col·laboració entre l’empresa SEAT i la  UPC, que des de 2007 desenvolupen, a través de la càtedra SEAT-UPC, activitats orientades cap a la formació, la investigació i la transferència de resultats de la recerca.