Jaume
Figueras
i Jové
Professor Col·laborador en Modelització i Simulació: Digital Twin
Jaume
Figueras

Jaume Figueras, nascut l’any 1974, es gradua en Informàtica l’any 1998. Duu a terme la seva investigació en control automàtic i en simulació i optimització per ordinador. Ha dissenyat i desenvolupat CORAL, un sistema òptim per a les xarxes de clavegueram, aplicats a Barcelona (Espanya); PLIO, un sistema òptim de control i planificació per la producció i distribució d’aigua potable, aplicat a Santiago de Xile (Xile) i Múrcia (Espanya). Actualment participa en diferents  projectes industrials, com l’optimització de consum energètic de les línies de tranvia a Barcelona conjuntament amb TRAM i SIEMENS i el desenvolupament de tooPath (http://www.toopath.com) un sistema web gratuït que permet el seguiment de dispositius mòbils. És també el representant local d’OSM (http://www.openstreetmap.org) a Catalunya i participa en diferents projectes FOSS.

Projectes Final de Carrera que ha dirigit

Study and development of a device tracking software

Estudiant:

Principals projectes que ha dirigit

Aplicació mòbil que s’integra amb el sistema d’infotainment dels vehicles SEAT que disposin del sistema mirrorLink i permet localitzar aparcaments

Principals projectes en què ha intervingut

Articles al blog

Premis