Simulació d’una terminal ferroviària pel transport de mercaderies

Període:
juliol, 2018 –
juny, 2019
Client:
Col·laboradors:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Simulació d’una terminal ferroviària pel transport de mercaderies

Descripció

En aquest projecte s’ha analitzat el comportament dinàmic d’una futura terminal intermodal de ferrocarril prevista en l’àrea Mediterrània.

Aquesta terminal farà ús del corredor de mercaderies del Mediterrani sent aquesta terminal l’origen / destí de semiremolcs amb destinació / origen altres terminals ferroviàries del Nord-Centre d’Europa.

L’objectiu últim de l’estudi ha estat determinar la capacitat màxima de la terminal en nombre de trens/dia en funció de la fase de desenvolupament de les estructures ferroviàries.