Antoni
Guasch
Petit
Professor Col·laborador en Modelització i Simulació: Digital Twin
Antoni
Guasch

Antoni Guash és enginyer investigador especialitzat en el modelat, simulació i optimització de sistemes dinàmics, especialment en la simulació d’esdeveniments discrets i continus de processos industrials. És doctor per la Universitat Politècnica Catalunya (UPC) i professor titular especialitzat al departaments d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial. Ha liderat més de 40 projectes pels sectors aeroespacials, nuclear, tèxtil, siderúrgia, automòbil, transport i mobilitat. El Professor Guasch ha sigut professor visitant a la Universitat del Estat de Califòrnia en el 1990. En l’actualitat dirigeix el desenvolupament de tooPath, un sistema per el seguiment de dispositius mòbils. El nucli d’aquest sistema de seguiment es fa servir en un servei web desenvolupat a l’inLab per a Alstom i que fa un seguiment de la posició y la velocitat dels trens d’alta velocitat d’Espanya i monitoritza les seves alarmes.

Projectes Final de Carrera que ha dirigit

Study and development of a device tracking software

Estudiant:

Principals projectes que ha dirigit

Principals projectes en què ha intervingut

Fomentar l’esport entre els habitants, conscients de la vida cada vegada més sedentària d’aquests i de l’augment que això comporta de patir malalties