Modelització, simulació i anàlisi del sistema de transport amb AGV d’Almirall

Període:

març, 2013 –
desembre, 2016

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • Benito Cerrillo

Experteses:

Tecnologies:

Modelització, simulació i anàlisi del sistema de transport amb AGV d’Almirall

Descripció

Almirall, una companyia farmacèutica internacional compromesa amb la salut amb seu central a Barcelona,  ha encarregat a l’inLab un estudi de simulació que permeti avaluar la capacitat de la xarxa interna de transport per donar resposta a les noves necessitats associades als canvis en els processos productius.

La xarxa de transport esta formada principalment per vehicles guiats automàticament (AGVs). El model de simulació s’utilitzarà per avaluar les diferents propostes de millorà en el cas que la xarxa actual no tingui prou capacitat de transport.

Per a l’estudi de simulació es desenvoluparà un model complert de la planta de producció que permeti emular els moviments dels vehicles, així com les missions associades als canvis logístics en la seva producció.