Galeria Sitmun 3 per la Diputació de Barcelona

Període:

maig, 2021 –
novembre, 2021

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • Francisco Javier López
  • Josefina Sala
  • Marta Codinachs

Experteses:

Tecnologies:

Galeria Sitmun 3 per la Diputació de Barcelona

Descripció

La Diputació de Barcelona disposa del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN). Aquest sistema posa a disposició dels ajuntaments i altres ens locals de la província de Barcelona, cartografia produïda per diferents administracions i diverses funcionalitats orientades a facilitar la gestió del territori i la presa de decisions.

L’inLab FIB va participar en el desenvolupament del SITMUN, tal com s’explica en el projecte “Mòdul SITMUN per a la gestió d’incidències a la via pública” (https://inlab.fib.upc.edu/ca/modul-sitmun-la-gestio-dincidencies-la-publica)

La Diputació ha anat desenvolupant vàries versions del SITMUN i actualment tenen la versió 2. Però, és el moment de desenvolupar una nova versió amb l’objectiu per un costat de millorar les funcionalitats del SITMUN 2 i per l’altre actualitzar l’arquitectura. A la versió 3 del SITMUN volen desenvolupar una arquitectura fent un front-end lleuger, un backend fort i una comunicació dels 2 mitjançant API Rest.

L’objectiu principal d’aquest servei és testejar l’API del SITMUN3, mitjançant el desenvolupament de dues funcionalitats:

  • La primera és una galeria de casos d’ús on es podrà veure les crides a l’API que cal posar, amb els paràmetres corresponents, mostrant-se també el resultat de la crida.
  • La segona funcionalitat és un prototip del visor, per això es desenvoluparà un front-end amb algunes de les funcionalitats que tindrà SITMUN3, però a diferència de la galeria que es mostra les funcionalitats una a una, aquí estaran totes les funcionalitats integrades en el visor.

 

Projectes Finals de Carrera, Màster o Tesi