Albert
Renom
Vilaró
Cap de projectes
Albert
Renom

Albert Renom és Enginyer Informàtic per la FIB. Actualment treballa a l’àrea de desenvolupament de Projectes tecnològics (ADEPT) de l’inLab FIB on està vinculat des del 2009 però porta treballant en altres unitats estructurals a la UPC des del 1997. Entre el 1997-2000 va estar a Campus Terrassa duent a terme tasques de suport a l’usuari, i entre el 2000-2009 a l’ETSETB realitzant tasques d’administrador de sistemes i de xarxes.

El seu rol dins de l’inLab és principalment és de Scrum Master, tanmateix també ha desenvolupat part del software ens els projectes on participa.

Ha participat en diferents projectes de R+D+i amb entitats públiques i privades relacionats ens els àmbits de l’estadística, els entorns col·laboratius, el desenvolupament web, les aplicacions mòbils i sistemes GIS. Actualment està realitzant projectes dins de l’àmbit de PLN (Processament de Llenguatge Natural)

Projectes Final de Carrera que ha dirigit

Desenvolupament del prototip del frontend de Sitmun 3

Estudiant:

Principals projectes que ha dirigit

L’objectiu és disposar d’una eina que sigui capaç de representar el mapa de coneixements de la UPC i poder mostrar zones de confluència de disciplines, i zones emergents.

Principals projectes en què ha intervingut

L’inlab FIB participa en el projecte Tecnologies Digitals Avançades en Ciberseguretat, col·laborant amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Fundació i2Cat, implementant un mòdul d’intel·ligència artificial per a classificar i extreure informació d’incidents de seguretat.
Suport a les xarxes europees CERT i CSIRT detectant, compartint, responent i recuperant-se de les amenaces i vulnerabilitats de ciberseguretat.
Creació d’un Chatbot que permeti als professors i estudiants de la UOC personalitzar les seves activitats acadèmiques

Articles al blog

A hores d’ara, de ben segur que tots nosaltres hem utilitzat alguna eina de IA Generativa (ChatGPT, Dall-e, Midjourney…) encara més, estic segur que molts...

Fa més o menys un any vaig fer un post sobre una estada a la universitat de Bergen per una Staff Mobility week, arran d’aquella...

L’inLab està dedicant recursos i esforç per impulsar l’ús de les Metodologies Àgils en la gestió i desenvolupament de projectes. Aquestes metodologies (SCRUM, KANBAN, i XP) tenen...