Geoportals IDE Locals per la Diputació de Barcelona

Període:

octubre, 2020 –
gener, 2021

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Tecnologies:

Geoportals IDE Locals per la Diputació de Barcelona

Descripció

Una IDE (Infraestructura de Dades Espacials) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, dades, aplicacions, pàgines Web,…) dedicats a gestionar Informació geogràfica (mapes, ortofotos, imatges de satèl.lit, topònims,…), disponibles a Internet, que compleixen una sèrie de condicions d’interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, interfaces,…) que permeten que un usuari, fent servir un simple navegador, pugui utilitzar-los i combinar-los segons les seves necessitats.

La Diputació de Barcelona, en compliment de les competències que té assignades en matèria de suport a l’administració local, ofereix un servei adreçat als ajuntaments de la província basat en la implantació de geoportals IDE locals, on s’hi poden trobar els recursos disponibles dins el seu àmbit competencial i els facilita el compliment de la legislació vigent (directiva INSPIRE i transposició LISIGE)

L’Inlab implementa aquests portals web d’informació geogràfica dels ajuntaments, de forma dinàmica i parametritzada, en funció dels recursos que disposa cada ajuntament en aquest àmbit. Aquests portals serveixen com a un punt d’entrada a tots els recursos relacionats amb la IDE, com són els visors de mapes, el catàleg de metadades, els geoserveis web, les descàrregues d’informació geogràfica i un nomenclàtor.