picture-2783-1559822337.jpg
Dídac
Alsina
Garcia
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Dídac
Alsina

Principals projectes en què ha intervingut

Galeria Sitmun 3 per la Diputació de Barcelona

L’objectiu d’aquest projecte és testejar l’API de Sitmun3, mitjançant el desenvolupament de dues funcionalitats.
Plataforma creada per articular les iniciatives col·laboratives com la dinamització de la vida universitària als diferents campus.