ChatBot per la UOC

Període:
abril, 2018 –
setembre, 2018
Client:
Entitat finançadora:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
ChatBot per la UOC

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és crear un Chatbot (canal de comunicació) que permeti als professors i estudiants de la UOC personalitzar les seves activitats acadèmiques d’acord amb les competències i objectius d’aprenentatge.

En el cas de ser un estudiant el Chatbot proposarà exercicis (QUIZZ, preguntes, test,etc.) en funció de les assignatures que està matriculat i  de les habilitats docents que estan associades a les assignatures que s’ha matriculat. Per fer això es té com a base un recomanador d’avaluacions acadèmica (assessment) desenvolupat pel MIT, una API de la UOC que facilita la informació dels estudiants, i una ontologia en MC3 que relaciones les assignatures amb les habilitats que s’adquireixen a cada assignatura.

En el cas de ser un professor el Chatbot oferirà eines que faciliti la creació de QUIZZ o test  per a les assignatures.

Aquest Chatbot s’integrarà en 3 entorns diferents:

  • Dins d’un dels recursos d’aprenentatge NIU. El NIU és una estructura tipus mosaic que permet a l’estudiant veure quina és l’activitat que ha de resoldre i quins són els recursos d’aprenentatge proposats per a resoldre-la.
  • Dins d’una aula de Moodle
  • Dins de l’eina de comunicació Slack

Aquest projecte es realitza dins del marc de col·laboració del DxTera Instiute (consorci universitari americà sense ànim de lucre) on la UOC a entrar a formar part.

L’inLab FIB juntament amb SEIDOR s’encarreguen de desenvolupar el canal de comunicació i integrar-lo dins els diferents recursos de la UOC.