Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

WEB:

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Projectes com a Client

Creació d’un laboratori de programació per aprendre a programar.
Aplicació de la Generalitat de Catalunya de suport a la gestió administrativa i acadèmica dels centres docents públics
Creació d’un Chatbot que permeti als professors i estudiants de la UOC personalitzar les seves activitats acadèmiques
Implementar i provar en assignatures reals un sistema d’avaluació i visualització del progrés basat en les competències i rúbriques
Sistema automàtic que pugui recollir les dades del datamart de la UOC i es puguin generar models predictius a partir d’aquestes.
Integració de l’eina de comunicació Slack amb les diferents eines de treball en grup que disposa la Universitat Oberta de Catalunya.

Projectes com a Col·laborador

Desenvolupament d’aquesta aplicació que permet establir un entorn de treball en grup en el campus virtual de la UOC.