UOC codeLab

Període:

abril, 2019 –
setembre, 2019

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

UOC codeLab

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és crear un laboratori de programació per aprendre a programar, és a dir adaptar un entorn de programació web (python tutor i P5js) per tal d’integrar-lo com a espai per a realitzar pràctiques de programació.

Un cop creat aquest laboratori de programació, s’haurà d’integrar a la UOC, per tal que es pugui fer seguiment de les activitats, s’habilitin canals de comunicació i es pugui avaluar.

L’inLab FIB juntament amb SEIDOR s’encarreguen de desenvolupar el laboratori de programació i integrar-lo a l’entorn de la UOC.