Seidor

logoseidor

WEB:

Seidor

Projectes com a Client

Projectes com a Entitat Finançadora

Desenvolupament d’aquesta aplicació que permet establir un entorn de treball en grup en el campus virtual de la UOC.
Creació d’un laboratori de programació per aprendre a programar.
Aplicació de la Generalitat de Catalunya de suport a la gestió administrativa i acadèmica dels centres docents públics
Creació d’un Chatbot que permeti als professors i estudiants de la UOC personalitzar les seves activitats acadèmiques
Implementar i provar en assignatures reals un sistema d’avaluació i visualització del progrés basat en les competències i rúbriques