RUCOM per la UOC

Període:
febrer, 2018 –
juny, 2018
Client:
Entitat finançadora:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
RUCOM per la UOC

Descripció

L’objectiu del projecte RUCOM és implementar i provar en assignatures reals un sistema d’avaluació i visualització del progrés basat en les competències i rúbriques.

En l’actualitat la UOC disposa d’un conjunt d’eines i serveis que ja treballen amb les competències d’una assignatura però ara es vol afegir la component de rúbriques.

Una rúbrica és un recurs usat per avaluar de manera clara i objectiva processos o activitats d’aprenentatge com ara un debat, una presentació, una redacció o un projecte.

L’inLab FIB participa dels desenvolupaments de les noves eines que permeten incloure les rúbriques als diferents nivells dels recursos educatius, i d’integrar diversos conceptes de l’ontologia emprada per la UOC tot seguint l’estandardització de les seves dades.

Posteriorment, el sistema permetrà corregir els lliuraments dels alumnes marcant on es compleixen els criteris d’avaluació de la rúbrica.