Comunicació Empresarial a les Xarxes Socials (CEXS) per Seidor

Període:

gener, 2019 –
desembre, 2021

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Comunicació Empresarial a les Xarxes Socials (CEXS) per Seidor

Descripció

El projecte CEXS consisteix en un sistema d’anàlisi dels patrons de comportament de les empreses a les diferents xarxes socials (Twitter i Instagram) i la possibilitat de comparació amb com es comporta el sector al que pertanyen.

El sistema donarà un ‘score’ o puntuació CEXS a una empresa determinada, basant-se en un algorisme que posarà una nota, que anirà referida a com el sector al que pertany l’empresa es comporta en una determinada xarxa social i a les ‘best practices’ dins del sector.

Per tant l’objectiu del projecte és la creació d’un entorn AaaS (Analytics as a Service) que permeti als usuaris clients de la plataforma realitzar l’anàlisi i comparació de l’activitat en xarxes socials de les seves empreses i/o de la competència.

L’inLab FIB ha efectuat el disseny i desenvolupament del CEXS.

 

Pòster que resumeix el projecte: