picture-3676-1623232146.jpg
Guillem
García
Gil
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Guillem
García

Principals projectes en què ha intervingut

Comunicació Empresarial a les Xarxes Socials (CEXS) per Seidor

Sistema d’anàlisi dels patrons de comportament de les empreses a les diferents xarxes socials.