RA Board (Monitorització de Recursos per a l’Aprenentatge)

Període:

març, 2018 –
juliol, 2018

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

RA Board (Monitorització de Recursos per a l’Aprenentatge)

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és poder monitoritzar l’ús d’una sèrie de recursos per a l’aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El desenvolupament per part de l’inLab, consisteix en la càrrega i transformació de dades (ETL: Extract, Transform and Load) per a la creació d’un Datamart  amb la informació de l’ús dels diferents recursos d’aprenentatge, i la instal.lació en contenidors de tots els components de l’arquitectura.

En aquesta primera fase, concretament es volen emmagatzemar dades provinents de:

  1. L’App Quadrivia, una App desenvolupada per la UOC amb l’objectiu que els estudiants puguin aprendre jugant, és el primer trivial per universitaris.
  2. Informació Acadèmica: Assignatures impartides, plans d’estudi, matriculacions, etc.
  3. Dades sobre els recursos d’aprenentatge NIU. El NIU és una estructura tipus mosaic que permet a l’estudiant veure quina és l’activitat que ha de resoldre i quins són els recursos d’aprenentatge proposats per a resoldre-la.
  4. Anàlisi de les visualitzacions dels diferents vídeos.

L’inLab FIB participa en el desenvolupament d’aquest ETLs i en la instal·lació de tota la plataforma en contenidors Docker, i  Seidor en la programació del BackEnd (API), i la visualització d’aquestes dades en un navegador web (FrontEnd).