Graf UOC -Eina de disseny competencial

Període:

juny, 2019 –
octubre, 2019

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Graf UOC -Eina de disseny competencial

Descripció

Seguint el plantejament de definir el conjunt de competències a assolir dins de cada titulació, des de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) han proposat una eina que els ajudi a establir quines competències es treballen a cadascun dels estudis oferts.
Des de l’inLab FIB hem desenvolupat aquesta eina seguint les especificacions de la UOC. Per una banda, hem desenvolupat una API que integra diferents repositoris i estàndards de dades, per a facilitar el manteniment d’aquestes i, per altra banda també hem desenvolupat l’aplicació web que consumirà aquesta API.