picture-2695-1553248283.jpg
Marc
Amorós
Trepat
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
+34 93 401 2561
Marc
Amorós

Principals projectes en què ha intervingut

QaaS I: Qualification as a Service I (part estàtica) per Aizon

Analitzar, estàticament, l’estructura de codi d’un projecte software per extreure’n, automàticament, diverses mètriques que en permetin la seva qualificació.