QaaS I: Qualification as a Service I (part estàtica) per Aizon

Període:
maig, 2019 –
gener, 2020
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
URL:
QaaS I: Qualification as a Service I (part estàtica) per Aizon

Descripció

QaaS I és un projecte que neix amb l’objectiu d’analitzar, estàticament, l’estructura de codi d’un projecte software per extreure’n, automàticament, diverses mètriques que en permetin la seva qualificació.

Per dur a terme aquesta anàlisi, el que fa l’inLab en aquest projecte és explotar la metamodelització. És a dir, es defineixen i s’instancien diverses estructures de dades que, a la vegada, representen les estructures de dades i operacions pròpies del codi objectiu. D’aquesta manera, es pot analitzar exhl projecte explota austivament el codi objectiu, recorrent les instàncies del metamodel, aprofitant totes les tècniques pròpies de l’orientació a objectes.