picture-3034-1571307988.jpg
Jordi
Sala
Juarez
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
93 401 19 20
Jordi
Sala

Principals projectes en què ha intervingut

QaaS II: Qualification as a Service I (part dinàmica) per Aizon

Analitzar dinàmicament, l’estructura de codi d’un projecte software per extreure’n, automàticament, diverses mètriques que en permetin la seva qualificació.