QaaS II: Qualification as a Service I (part dinàmica) per Aizon

Període:
febrer, 2020 –
octubre, 2020
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
QaaS II: Qualification as a Service I (part dinàmica) per Aizon

Descripció

Aquesta és la segona part del projecte “QaaS I: Qualification as a Service I (part estàtica)” però en aquest cas es desenvoluparà la part dinàmica. QaaS II és un projecte que neix amb l’objectiu d’analitzar, dinàmicament, l’estructura de codi d’un projecte software per extreure’n, automàticament, diverses mètriques que en permetin la seva qualificació.
Per dur a terme aquesta anàlisi, el projecte explota la transformació de metamodels. És a dir, es defineixen i s’instancien diverses estructures de dades que representen un flux d’execució de codi, i després, aquests metamodels són convertits a nous metamodels que, de mica en mica, abstreuen la informació final requerida per les mètriques.