Xavier
Oriol
Hilari
Professor Col·laborador en Enginyeria del Coneixement i dels Serveis
Xavier
Oriol

Llicenciat en enginyeria informàtica superior per l’UPC, es doctorà a la mateixa universitat, al 2017, amb una tesi sobre integritat de dades (menció internacional, Excel·lent Cum Laude). Desdel 2014, imparteix classes d’enginyeria del software, com a professor associat, a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (Departament d’ESSI). El 2017 comença a treballar a l’inLab FIB, on actualment exerceix de personal de suport a la investigació, i responsable de projectes. Els seus interessos d’investigació es focalitzen en com garantir la qualitat de les dades de manera incremental, i la integració semàntica de dades, on ambdos problemes són de notable actualitat en àrees com Big data, o l’Internet de les Coses (IoT), respectivament.

Projectes Final de Carrera que ha dirigit

Desenvolupament d’un sistema per a automatitzar l’assignació de guàrdies en centres hospitalaris

Estudiant:

Principals projectes que ha dirigit

Principals projectes en què ha intervingut

Articles al blog

Una de les pràctiques més habituals en l’Enginyeria del Software, quan el domini del problema és complex, és la construcció d’un model conceptual. Un model...

El problema de què parlarem en aquest article és com evitar les inconsistències de les dades. El tema és suficientment complex com per fer-ne una tesi doctoral, i suficientment...