Xavier
Oriol
Hilari
Responsable d’Enginyeria del Coneixement i dels Serveis
Xavier
Oriol

Llicenciat en enginyeria informàtica superior per l’UPC, es doctorà a la mateixa universitat, al 2017, amb una tesi sobre integritat de dades (menció internacional, Excel·lent Cum Laude). Desdel 2014, imparteix classes d’enginyeria del software, com a professor associat, a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (Departament d’ESSI). El 2017 comença a treballar a l’inLab FIB, on actualment exerceix de personal de suport a la investigació, i responsable de projectes. Els seus interessos d’investigació es focalitzen en com garantir la qualitat de les dades de manera incremental, i la integració semàntica de dades, on ambdos problemes són de notable actualitat en àrees com Big data, o l’Internet de les Coses (IoT), respectivament.

Articles al blog

Metamodelling

Una de les pràctiques més habituals en l’Enginyeria del Software,...