picture-3418-1603106247.jpg
Laia
Valles
Guilera
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Laia
Valles

Principals projectes en què ha intervingut

Airtos (AIdvanced Real Time Traffic Optimization System)

Investigació i desenvolupament d’un pilot de model de trànsit disruptiu, que aprofiti les possibilitats dels últims avenços en computació, comunicacions i fonts de dades.